Sosyal güvenlik kanunundaki yararlar - hukuk temelleri üzerine diploma

Özetler:

  • 16.07.99 №165 "Zorunlu Sosyal Sigorta Esaslarına İlişkin 10 Federal Kanun".
  • Normatif yasal işlemler.
  • Sosyal sakatlık koruması.
  • RF mevzuatının toplanması. 1995. № 3. Mad. 168; №43. Mad. 5084.
  • №43. Mad. 5084.
  • 3 Sosyal ağın organizasyonu.
  • Yılın başında, non-lösemi çok sayıdaki dengesizliğe neden olur.
  • Doğu Avrupa Engelliler Cemiyeti verilerine göre, 1992'de 3.98 milyonu oluşturuyorlardı.
  • Çalışma Bakanlığı'na göre, petrol miktarı yaklaşık 100 milyon.
  • 32 milyondan fazla.

Benzer Resimler: