Modern pazarın mal rekabetçiliğinin modellenmesi - Yönetim Diploması

Özetler:

  • Kolloid ve Arayüz Bilimi Dergisi.
  • Bu en yaygın ve çoğunlukla meydana gelen vakası burada ele alınacaktır.
  • (x = x, y, z; k, katmanın indeksi).
  • Burada C tek bileşenli tek katmanlı modelde Cik değerine eşittir.
  • C'nin değeri pozitiftir çünkü moleküllerin yönlendirilmesi sırasında yüzey gerilimi azalır.
  • Zamanın daha da artmasıyla asgari ortadan kaybolur.
  • [4] 'te belirtildiği gibi, minimumun ortaya çıkmasının nedeni, yüzeyin elektrik hali olabilir.
  • Ne zaman? 0, D *? D ve süreç bir difüzyon mekanizması eğilimindedir.
  • 1 DDSN çözümünde faz geçişi.
  • Bir tek tabaka sıkıştırılarak moleküler alanın azaltılması bir dizi iki boyutlu faz geçişine yol açar.

Benzer Resimler: