GBOU DPT "VPT" nin yerel bilgisayar ağı modernizasyonu - yazılım, programlama diploması

Özetler:

  • 1 GBOU DPT "VPT" nin yerel bilgisayar ağı topolojisinin açıklaması ve gerekçesi.
  • GBOU DPT "VPT" nin yerel bilgisayar ağının test edilmesi ve hata ayıklanması.
  • GBOU DPT "VPT" nin yerel bilgisayar ağı gereksinimlerinin biçimlendirilmesi.
  • GBOU DPT "VPT" nin yerel bilgisayar ağı yapısının geliştirilmesi.
  • GBOU DPT "VPT" nin yerel bilgisayar ağı gereksinimlerinin formaliteleri.
  • GBOU DPT "VPT" nin yerel bilgisayar ağı yapısının geliştirilmesi.
  • Yerel bir bilgisayar ağı yapısını geliştirirken GPRS DPT "VPT" gereklidir.
  • Chemarev Yu.V. "Yerel ağlar" İkinci baskı revize edildi ve genişletildi.
  • Şekil 3.3 - GBOU DPT "VPT" nin LAN'ında bir sanal ağın organizasyonu.
  • GBOU DPT "VPT" nin kurulması çok iyi gelişmiş bir bilgi altyapısına sahiptir.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Yazılımda ve programlamada gerçek diplomalar