Ticaret işletmesinin faaliyetlerinin analizi - finans diploması

Özetler:

  • Kravchenko, LI "Ticarette ekonomik faaliyetlerin analizi."
  • Pyastolov, S.M. İşletmenin mali ve ekonomik faaliyetlerinin analizi.
  • Savitskaya, G.V. İşletmenin ekonomik faaliyet analizi: Ders Kitabı / 3. baskı, Pererab.
  • Bu tür muhasebe ve analiz sonuçları işletmenin operasyonel yönetimini sağlamalıdır.
  • TO - aynı döneme göre bir ticaret girişiminin ticaret cirosu.
  • UIOOf - dönem için ticaret girişiminin dolaşım maliyetlerinin gerçek toplamı (milyar).
  • Bakanov, M.I. "Ticarette Ekonomik Analiz", Moskova: "Analitika-Press" Yayınevi, 2006.
  • Bir ticaret girişiminin satış maliyetlerini araştırmanın teorik ve metodik yönleri.
  • TO - dönem için ticaret şirketinin gerçek cirosu (ov.).
  • Ticaret organizasyonunun ticari faaliyetleri ile ilgili temsili masraflar.

Benzer Resimler: