Yatırım projelerinin uygulanmasında bölgesel bütçeden sağlanan vergi avantajları : vergi yardımlarının hacmini değerlendirmeye yönelik türleri, koşulları ve yaklaşımları - finans diploması

Özetler:

  • Şimdi, kurumların kâr vergileri altındaki vergi ayrıcalıklarının miktarlarının tahminine geçelim.
  • 3 Vergi teşviklerinin etkinliğini değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar.
  • Bunu göz önünde bulundurarak, mali bütçe harcamaları olarak fayda muhasebeleştirme kavramı oluşturuldu.
  • Tablo 8'de, bir sonraki aşamada, kurumlar vergisi vergi mükellefi olan vergi gelirlerini ele alacağız.
  • 2007'de, vergi avantajlarının etkinliğini değerlendirmek için prosedür onaylandı.
  • 2 Vergi yardımlarının niceliksel değerlendirmesi.
  • 3 Vergi teşviklerinin etkilerini ve etkinliğini değerlendiren tekliflerin geliştirilmesi.
  • Vergi avantajları, mükelleflere sağlanırsa, etkin ve uygun olur.
  • Önerilen vergi mükellefiyetinin bu kritere uygunluğunun değerlendirilmesi esas alınır.
  • 3 Vergi teşviklerinin etkinliğini değerlendirmek için teklifler.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Finans alanında mevcut diplomalar