Pedagojik bir problem olarak öğrencilerin moral kusursuzluğu - pedagoji diploması

Özetler:

  • Ruvinsky L.I. Okul çocuklarının ahlak eğitiminin psikolojik ve pedagojik sorunları.
  • "Okul çocuklarının pedagojik bir sorun olarak ahlaki gelişimi."
  • Ahlaki açıdan kişiliğin psikolojik-pedagojik bir problem olarak gelişimi.
  • Araştırma problemi ile ilgili psikolojik ve pedagojik literatürü incelemek.
  • Marienko IS Okul çocuklarının manevi eğitim sürecinin temelleri.
  • Problem üzerine psikolojik ve eğitsel literatür analizi.
  • Sorumuzun alakasına dayanarak, çalışmanın metodolojik aygıtı belirledik.
  • Araştırmanın amacı, okul çağındaki çocukların ahlaki bilinci ve davranışlarıdır.
  • Çalışmanın konusu, çeşitli yaş gruplarında ahlaki oluşumun özellikleri.
  • Ahlaki gelişim, ahlaki öz eğitim kavramlarını analiz eder.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Pedagojide güncel diplomalar