Rusya Federasyonu'ndaki vatandaşların sosyal güvenliğinin yasal düzenlemelerinin kaynaklarının analizi - Temel Hukuk Diploması

Özetler:

  • Sosyal güvenlik haklarının ikinci kaynağı olan kaynak Rusya Federasyonu kanunlarıdır.
  • Mevcut Anayasa, sosyal güvenlik alanında vatandaşların yasal statüsünü belirlemektedir.
  • Emekli maaşlarının yasal düzenlemesi, sosyal güvenlik yasasında güçlü bir eğitimdir.
  • Shaykhatdinov V.Sh. Rusya Federasyonu'nun sosyal güvenlik hakkı: Ders Kitabı.
  • Sosyal Güvenlik Yasası'nın özü.
  • Yasal düzenleme, toplumsal düzenlemenin bir parçasıdır.
  • Sosyal güvenlik formları, uygulanmasının örgütsel-yasal yolları olarak anlaşılır.
  • Yasal merkezi sosyal güvenlik biçimi.
  • İlk kaynak grubu Sosyal güvenliğin hakları, uluslararası eylemlerin normlarıdır.
  • Kamu hizmetleri: yasal düzenleme (Rus ve yabancı tecrübe): bir koleksiyon / iştigal kapsamında.

Benzer Resimler: