İnşaat maliyetlerinin optimizasyonu - İnşaatta Diploma

Özetler:

  • İnşaat ürünlerinin (Zpr) üretimi ve satışı maliyeti formüle göre belirlenir.
  • İnşaat organizasyonunun ana gruplandırma masrafları Şekil 2'de gösterilmektedir.
  • Üretim döngüsünün aşamaları ile ilişkili bir maliyet sınıflandırması vardır.
  • Maliyetleri, faaliyet nesneleri ve inşaat ürünleri türlerine göre sınıflandırmak mümkündür.
  • Maliyet fiyatı, bir çıktı birimi üretmenin ve satmanın maliyetlerinin parasal bir ifadesidir.
  • Fiyat, inşaat üretiminin gelişimini etkiler ve işlevleri sayesinde verimliliğini arttırır.
  • LLC "RSF" yapı malzemeleri üretimi için bir üretim kuruluşudur.
  • Üretim maliyeti, üretimi ve satışı için parasal açıdan ifade edilen maliyettir.
  • Üretim maliyetlerinin yapısı hakkındaki veriler Tablo 2.19'da gösterilmektedir.
  • Şekil 2.24'te, üretim masraflarının yapısını görsel olarak inceleyebilirsiniz.

Benzer Resimler: