Faktoring işlemlerinin uygulanmasına yönelik mekanizmaların özellikleri - ekonomi teorisinde diploma

Özetler:

  • 1 Faktoringin tanımı ve faktoring işlemlerinin teorik temelleri.
  • Ticari finans operasyonları gittikçe çeşitleniyor.
  • Faktör işlemleri, bu amaçla şube veya şirket yaratan ticari bankalar tarafından aktif bir şekilde yürütülmektedir.
  • O dönemde faktoring, tek seferlik bir işlemdi.
  • Promstroibank, 1 Temmuz 1992'den bu yana faktoring hizmetlerini sunma uygulamasını durdurdu.
  • Faktoring hizmetlerinin ve ürünlerin sınıflandırılmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır.
  • En yetkili İngiliz Faktoring Derneği'nden biridir.
  • Borçlu fonlarının tamamı, açık işlemlerde olduğu gibi bir "güven hesabı" na yönlendirilir.
  • Dünya uygulamalarında iç, bölgesel ve uluslararası faktoring toplulukları ayrılmıştır.
  • Dünyadaki faktoring şirketlerinin en büyük ikinci kuruluşu.

Benzer Resimler: