Kişilerarası etkileşim sürecinde ergenlik döneminde agresifliğin ortaya çıkışının özellikleri - psikoloji diploması

Özetler:

  • Araştırmanın amacı, saldırganlık özelliklerini kişilerarası etkileşim bağlamında incelemektir.
  • Çalışmanın amacı, gençlerin agresif davranışıdır.
  • Ergenlik döneminin merkezi psikolojik süreci kişisel bir kimliğin oluşumudur.
  • Ergenlikte kendini farketme ve benlik saygısının özellikleri doğrudan davranışı etkiler.
  • Saldırganlığın tezahürü her zamankinden daha genç yaşta ve özellikle de kızlarda ortaya çıkar.
  • Agresiflik ile kişiler arası etkileşim parametreleri arasındaki etkileşimi incelemek.
  • Kişilerarası etkileşimde agresiflik düzeyinin teşhisi.
  • Burada agresif davranış evrimsel bir süreç değil, durumsal olarak görülüyor.
  • Modern toplumun toplumsal bir sorunu olan gençlik ortamında saldırganlığın tezahürü.
  • Kişilerarası etkileşimi belirleyen psikolojik özelliklerin önemli yönlerini tanımlayın.

Benzer Resimler: