Otel hizmetleri pazarında hostellerin geliştirilmesinin özellikleri - Turizmde Diploma

Özetler:

  • Araştırma konusu, otel hizmetleri pazarında hostellerin geliştirilmesinin özelliklerini içermektedir.
  • Otel hizmetlerinin modern pazarda pansiyonların geliştirilmesi incelenmesi.
  • Otelcilik pazarında yeni bir işletme türü olan yurtlar.
  • Temel kavramlar, pansiyonların otel hizmetleri pazarındaki rolü ve önemi.
  • 1 Otel işletmelerinde pansiyonların temel kavramları, rolü ve önemi.
  • Rus pazarı hizmetlerini incelemek.
  • Pansiyon hareketinin gelişimindeki temel özellikleri ve sorunları belirleyin.
  • Sosyolojik yöntem yardımıyla, mevcut pansiyonların sunduğu hizmetlerin kalitesiyle ilgili sonuçlar elde edildi.
  • Elde edilen verilere dayanarak pansiyon hareketinin gelişmesindeki ana sorunlar tespit edilmiştir.
  • Dünyanın her yerindeki pansiyonlar konaklama hizmetleri sunmaktadır.

Benzer Resimler: