Kadroların memurlara seçilmesi ve ibrazı (Çelyabinsk Bölgesindeki Sosyal İlişkiler Bakanlığının örneğine dayanılarak) - Temel Hukuk Diploması

Özetler:

  • Çelyabinsk bölgesi Sosyal İlişkiler Bakanlığının personel yapısını ve kompozisyonunu analiz eder.
  • Çelyabinsk bölgesi Sosyal İlişkiler Bakanlığının personel kompozisyonu ve yapısının analizi.
  • 2005-2009 döneminde Çelyabinsk Bölgesindeki Sosyal İlişkiler Bakanlığının personel sayısının dinamiği.
  • Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı personel rezervinin hizmet süresi açısından analizi.
  • Çalışmanın amacı, Çelyabinsk Bölgesi Sosyal İlişkiler Bakanlığı'dır.
  • Üniversite, Çelyabinsk bölgesi Sosyal İlişkiler Bakanlığının danışma organıdır.
  • Kamu görevlilerine kadro seçimi ve katılımının teorik temelleri.
  • Kamu görevlisine kadro seçimi ve katılımı için düzenleyici ve yasal dayanak.
  • Rekabetçiliğin seçilmesi ve kadroların memuriyet hizmetine katılma yöntemleri.
  • Sivil hizmetlerde personel istihdamı ve görevlendirilmesine ilişkin usul ve usulleri araştırın.

Benzer Resimler: