Çılgınlığın kavramı ve kriterleri - medeni kanunda diploma

Özetler:

  • Bu yaklaşımla akıl, delilik ve azalmış akıl kavramlarına ihtiyaç duyulmadı.
  • Bunun açıklaması çılgınlık ve yetersizlik kavramları arasındaki farklardadır.
  • Aynı zamanda, delilik maddesinin bu formülasyonunu iyi ilan etmek mümkün değildir.
  • Yukarıda da ispatlandığı gibi, tıbbi kriter her zaman deliliğin açık bir ölçüsü olarak kullanılamaz.
  • Nazarenko G.V. Çılgınlık kavramının evrimleşmesi.
  • Pervomaysky BV Çılgınlık kriterleri ve bir psikiyatr uzmanının yeterlilik sınırları.
  • [32] Nazarenko G.V. Çılgınlık kavramının evrimleşmesi.
  • [45] Pervomaisky B.V. Çılgınlık kriterleri ve bir psikiyatr uzmanının yeterlilik sınırları.
  • [81] Pervomaysky BV Çılgınlık kriterleri ve bir psikiyatr uzmanının yeterlilik sınırları.
  • Çılgınlık kavramının gelişimi.

Benzer Resimler: