Hafif zeka geriliği olan beşinci sınıf öğrencilerinde bir öğretmen fikri - pedagoji alanında diploma

Özetler:

  • Zihinsel engelli öğrencileri temsil eden öğretmenin akıl fakülteleri.
  • Zihinsel engelli öğrencilerin sunumunda öğretmenin iyimser tavrı.
  • Hafif zeka geriliği olan öğrencilerin öğretmenlerinin kişisel önemlerinin değerlendirilmesi.
  • Zihinsel özürlü öğrencilerin sunumunda öğretmenin dış çekiciliği.
  • "Mental retardasyon" bölümünün sınıflandırması aşağıdaki şekilde sunulmuştur.
  • Zeka geriliği olan öğrencilerin duygusal-kişisel özellikleri.
  • Hafif mental retardasyonlu öğrencilerin öğrenme sürecinin algılanışı.
  • ICD-10 WHO'nun zihinsel gerilik sınıflandırmasında.
  • F70 Hafif derecede zihinsel gerilik.
  • Öğretmen zihinsel engelli bir genç.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Pedagojide güncel diplomalar