Beyaz Rusya Cumhuriyeti hukukunun temel ilkeleri, kanun yapımı ve kolluk faaliyetlerinde uygulanması - hukuk alanında diploma

Özetler:

  • Norm kurma çalışmaları sürecinde medeni hukuk ilkelerinin gerçekleştirilmesi.
  • Belarus Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Kararlarında Medeni Hukuk Prensipleri.
  • Medeni Hukuk İlkelerinin Gerçekleşme Mekanizması.
  • Kanımızca, medeni hukuk ilkelerinin uygulanmasına yönelik mekanizma üç yapısal seviyeyi kapsamaktadır.
  • Vitushko, V.A. Beyaz Rusya Medeni Hukuk Sistemindeki İlkeler / V.A. Vitushka.
  • Medeni hukuk ilkeleri sistemi bu şartları yerine getirmelidir.
  • Medeni hukuk ilkeleri sistemi ve ana unsurlarının tanımı.
  • Medeni hukuk ilkelerinin sorunları sivil bilim için yeni değildir.
  • Medeni hukuk ilkelerinin oluşturulmasında doğal insan hakları göz önüne alınmadı.
  • Medeni hukuk ilkelerinin geliştirilmesinde ilk aşama budur.

Benzer Resimler: