Online reklam aracılığıyla markanın tanıtımı - Pazarlama Diploması

Özetler:

  • Bu çalışmanın amacı, internet reklamcılığından marka tanıtımının özelliklerini ortaya çıkarmaktır.
  • Çalışmanın konusu, marka tanıtımı için bir araç olarak İnternet reklamcılığıdır.
  • Belarus markalarının tanıtımında İnternet reklamcılığı.
  • Bir kurumsal Web sunucusu, Internet'te reklamın ana yeri ve aracı olarak düşünülmelidir.
  • 2 Marka iletişiminin yönü olarak internet reklamcılığı.
  • Araştırmanın amacı markanın tanıtımıdır.
  • Markanın özel bir imajı reklamcılık yaratabilir.
  • WWW'deki reklam maliyeti, İnternet reklamcılığı maliyetlerinin genel yapısındaki ana payı işgal etmektedir.
  • İnternet başka bir reklam kanalıymış.
  • İnternet, mal ve hizmetleri markalaşmak için geniş fırsatlar sunar.

Benzer Resimler: