Bir PON ağı tasarlamak - bilgisayar bilimleri ve telekomünikasyon alanında diploma

Özetler:

  • PON teknolojileri için bir abone erişim ağı tasarlamak için modern bir yaklaşım.
  • Ana ve dağıtım şebekesinin tasarımı.
  • Evde bir dağıtım ağı tasarlamak. Bir evin bağlantısı.
  • Şekil 10 - Mevcut kablo kanalı gösterilen bir ağ tasarımı alanı.
  • Omurga ağı PON'u tasarlama konuları aşağıdaki hükümlerle ilgilidir.
  • Aşağıda bir PON ağı oluşturma örneği verilmiştir.
  • Omurga abone erişim ağı, tüm ağın temel unsurudur.
  • Şekil 27 - PON ağının çok düzeyli (kademeli) şeması.
  • Şebekenin bu bölümündeki zayıflama, çeşitli faktörler tarafından ortaya konmuştur, Tablo 13'te sunulmuştur.
  • Ağın geliştirilmesi için gerekli teçhizatların maliyeti (Tablo 14) 13132.100 bin dolardır.

Benzer Resimler: