İşletmedeki karı artırmak için PR önlemleri geliştirilmesi - pazarlama diploması

Özetler:

  • Araştırma konusu "StroyServis" kuruluşunun PR faaliyetleri.
  • KDVsiz işletme brüt karı Th.
  • 1 İşletmenin kâr oluşumunun teorik temelleri.
  • İşletmenin kârının nihai mali sonuç olarak özü ve işlevleri.
  • LLC "StroyServis" 'in karlı büyümesini amaçlayan PR eylemlerinin organizasyonu.
  • 2 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilmesi.
  • Kâr, işletmelerin faaliyetlerinde aşağıdaki önemi haizdir.
  • İşletmenin kârını etkileyen faktörler.
  • Kârların boyutu ve reklamcılıkla ilgili gerekli fonların miktarı genellikle farklılaşma derecesine bağlıdır.
  • Bundan dolayı bütçeye, bankalara ve diğer kuruluşlara karşı yükümlülüklerin bir kısmı karşılanmaktadır.

Benzer Resimler: