"Adi diferansiyel denklemler" konulu bir eğitim programının geliştirilmesi - yazılımda bir program, programlama

Özetler:

  • Vozzhennikov AP Yüksek matematikte eğitim programlarının geliştirilmesi.
  • E) eğitim programı için bir referans sisteminin geliştirilmesi.
  • Şekil 2 - Eğitim programının pratik bölümünde yer alan bir dizi modül.
  • Bir yazılım ürünü geliştirmek için bir takvim planı.
  • Seçimden sonra birinci diferansiyel denklem önerilir.
  • Bir sonraki diferansiyel denklemdeki geçiş "Sonraki" düğmesine basarak yapılır.
  • Eğitim teknolojilerinin oluşturulmasında bilgi teknolojileri.
  • Eğitim programları yaratma ilkeleri.
  • Yazılım ortamı ve geliştirme araçlarının seçiminin gerekçesi.
  • Öğrenci, "Diferansiyel Denklemler" konusunu incelemeye zaman kazandıracaktır.

Benzer Resimler: