Test bilgi kontrolüne dayalı bir izleme sisteminin geliştirilmesi - yazılım, programlama diploması

Özetler:

  • Ekonominin dengeli (denge) büyümesi, gelişimini bütünleşik bir sistem olarak varsaymaktadır.
  • Ekonomik büyüme, toplumun ana hedeflerinden biridir.
  • Bunun yerine, ekonomik politikanın geliştirilmesi için teorik analizin yararlı bir aracıdır.
  • Aynı zamanda bütçe gelirleri GSYİH'nın% 18.2'sini ve bütçe giderlerini (nakit bazında) GSYİH'nın% -20.35'ini oluşturuyordu.
  • 1 Ana makroekonomik göstergelerin dinamiği.
  • Ekonomik kalkınmanın ana göstergeleri (bir önceki yılın aynı dönemine göre% olarak).
  • Ekonominin ana göstergelerinin bir önceki döneme göre% olarak büyüme oranı (mevsimsellik hariç).
  • ? Ekim ayında yatırım faaliyetlerinde önemli bir artış oldu.
  • Gayrı resmi faaliyetlerdeki değişiklikler ışığında.
  • ? Kriz öncesi azami aşıldıktan sonra, reel ücret artışı giderek kuruyor.

Benzer Resimler: