ZAO Sanatoryum "Moskova" şirketinin kalkınma stratejisinin geliştirilmesi - Yönetim Diploması

Özetler:

  • İşletmedeki kalkınma stratejisinin geliştirilmesi JSC Sanatoryum Moskova.
  • ZAO Sanatoryum Moskova'da, alternatif stratejilerin geliştirilmesinden vazgeçmek konusunda herhangi bir sorun yoktur.
  • ZAO Sanatorium Moskova şirketinde kalkınma stratejisinin uygulanmasını yönetmek.
  • Şirket için kalkınma stratejisinin uygulanması için fırsatlar ZAO Sanatoryum Moskova.
  • İlke olarak, bir kalkınma stratejisi geliştirme süreci karar verme sürecinden farklı değil.
  • Şekil 1, kalkınma stratejisi geliştirme sürecinin şemasını göstermektedir.
  • Şekilde özetlenen adımlar, bir kalkınma stratejisi geliştirmenin gerçek sürecini oluşturmaktadır.
  • Bir kalkınma stratejisi geliştirme süreci, kalkınmasında bir takım güçlüklerle karşılaşmaktadır.
  • Temel amaç, ZAO Sanatoryum Moskova'nın kar getiren işletmeleridir.
  • Ana hedef - şirket Sanatoryum Moskova.

Benzer Resimler: