Öncelikli kesme denetleyicisini incelemek ve araştırmak için stand - yazılım, programlama diploması

Özetler:

  • Uzunlamasına besleme tahrikinin tasarımının analizi ve çalışması.
  • Çekiş mekanizması desteklerinin yapımının incelenmesi.
  • Dw = 6 mm çapında toplar.
  • D = vidalı milin çapı 40 mm'dir.
  • P = vidanın 10 mm aralığı.
  • Lcr = 900 mm maksimum somun yer değiştirmesi.
  • Öğütme derinliği: t = 0,9 mm.
  • Statik bir iletim testi gerçekleştiriyoruz.
  • M, üs, m = 3'dür.
  • İsim: Sayısal kontrollü yarı otomatik özel öğütme.

Benzer Resimler: