Veritabanı "Kütüphane" - yazılım, programlama diploması

Özetler:

  • Tahmini veri tabanı için konu alanı kişisel kütüphanedir.
  • "Kütüphane" veritabanının geliştirilmesi sırasında, konu alanına ilişkin bir anket gerçekleştirildi.
  • Şekil 2.1, "Library" veritabanının ER diyagramını göstermektedir.
  • Şekil 2.2, "Kütüphane" veritabanındaki alanların bağlantılarını gösteren bir diyagramı göstermektedir.
  • Şekil 2.1 - "Kitaplık" veritabanının enfektif modeli.
  • Şekil 2.2 - Veritabanı şeması "Kütüphane".
  • Veritabanları özel olarak organize edilmiş verilerdir.
  • Bu kitabın kişisel kütüphanenize girmesi veya bulunmaması.
  • Bu yazarın hangi kitapları kütüphanede toplanır.
  • Bu kitabın kaç kopyası kitaplıkta.

Benzer Resimler: