Devlet ve Belediye İhtiyaçları için Eşya Arzı Enstitüsünün Güncellenmiş Sivil Mevzuatının Kapsamlı İncelemesi - Temel Hukuk Diploması

Özetler:

  • P.1 Devlet ve belediye ihtiyaçları için mal tesliminin konsepti, özellikleri ve kapsamı.
  • Devletin ve Belediye İhtiyaçlarının Malların Tedarik Anlaşması.
  • P.2 Rusya'daki devlet ve belediye ihtiyaçları için yasal düzenlemelerin geliştirilmesi.
  • Devlet ve Ay için Malların Temininin Genel Yasal Özellikleri İhtiyaçlar.
  • P.1 Tedarik sözleşmesinin konsepti ve sonuçlandırılması.
  • P.2 Tedarik sözleşmesinin içeriği ve yerine getirilmesi.
  • P.3 Tedarik sözleşmesi altındaki tarafların sorumluluğu.
  • P.1 Sözleşmenin kavramı ve esas şartları.
  • P.2 Sözleşmenin içeriği ve uygulanması.
  • P.3 Sözleşmenin performansı ve uygunsuz performansı nedeniyle tarafların sorumluluğu.

Benzer Resimler: