Küçüklerin mülkiyet haklarının gerçekleştirilmesi ve korunması ile ilgili modern sorunlar - sağdaki diploma

Özetler:

  • Daha sonra, reşit olmayan mirasçıların haklarının uygulanması ve korunması ile ilgili sorunları değerlendirin.
  • Ivanova S.A. Reşit olmayanların konut haklarının korunmasıyla ilgili yasal sorunlar.
  • Konovalova I.A. Rusya'daki reşit olmayanların haklarını ve meşru çıkarlarını koruma sorunu.
  • Rostovskaya TK, Rostovskaya IV Küçüklerin hak ve çıkarlarının devlet tarafından korunması.
  • Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 56. Maddesi, reşit olmayanların haklarını ve meşru çıkarlarını korumaya hakkı olduğunu ortaya koymaktadır.
  • Lunkova O.V. Küçüklerin mülk hakları.
  • Küçüklerin mülkiyet haklarının korunması.
  • 2 Küçüklerin bakım için koruma hakkı.
  • Arsanova Т.А. Subjektif sivil hakları koruma hakkını kullanma mekanizması.
  • Bereznikova Yu.R. Gayrimenkullerle işlemler süresince reşit olmayanların haklarının korunması.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Hukukun temelleri üzerine gerçek diplomalar