Motivasyonun temel ve usul kuramları ve uygulama değeri (örneğin, LLC Bölgesi-Tasarım) - Yönetim Diploması

Özetler:

  • Organizasyon personelinin motivasyon sisteminin analizi LLC Bölgesi Tasarımı örneği.
  • Büyük motivasyon teorileri, birçok değişkenin durum üzerindeki etkisini hesaba katmadı.
  • Region-Design LLC'nin personel motivasyon sisteminin sorunları.
  • Region-Design LLC'nin personel motivasyon sisteminin geliştirilmesi için öneriler.
  • Region-Design LLC personelini motive etmek için maddi yolların iyileştirilmesine ilişkin öneriler.
  • Region-Design LLC personelini motive etmek için maddi olmayan yolların geliştirilmesi için öneriler.
  • LLC Bölgesi Tasarımı personelini motive etmek için maddi olmayan yollar.
  • Motivasyon sorununa anlamlı bir yaklaşım tarihsel olarak ilk.
  • Motivasyon kavramı pek çok açıdan Maslow'un ihtiyaçlar teorisine benzemektedir.
  • Halen elliden fazla farklı usul kuramı var.

Benzer Resimler: