Suçun kompozisyonu hukukun temelinde bir diplomadır

Özetler:

  • Suçun oluşum doktrini yalnızca teorik olarak önemli değildir.
  • Suçun oluşumu yasal bir tanımlamadır.
  • Suçun ilk unsuru suçun nesnesi.
  • Suçun gerekli (zorunlu) ve isteğe bağlı özelliklerini ayırt edin.
  • Bu amaca ceza hukuku bilimi tarafından geliştirilen suç kavramı verilir.
  • Rusya Federasyonu Ceza Kanununun Özel Kısmında çeşitli suç türleri vardır.
  • Suçun ana kısmı, durumları hafifletmeden ve hafiflemeden yapılan bir kompozisyon.
  • Aynı suçun bileşimi her zaman somuttur.
  • Bu, korpus delicti'nin (kavram, anlam, elemanlar, işaretler, tipler) bir özelliğidir.
  • Korpus delicti tiplerini karakterize etmek.

Benzer Resimler: