Engellilerin Sosyal Koruması - Sosyolojide Diploma

Özetler:

  • Çalışmanın konusu özürlülerin sosyal korumasıdır.
  • Özürlü insanların sosyal korunması için pratik önlemler.
  • Sosyal bir sorun olarak özürlülerin korunması.
  • Özürlü insanların sosyal korunması için devlet politikası ve yasal ve düzenleyici gerekçe.
  • Özürlülerin sosyal korunması için devlet politikası ve yasal dayanağı incelemek.
  • Bu çalışmanın amacı özürlü insanlarla sosyal hizmet çalışması yapmaktır.
  • Günümüzde, engelliler nüfusun en sosyal olarak korunmasız kategorilerindendir.
  • Özürlü insanlar için sosyo-tıbbi ve mediko-sosyal yardımı ayırt edin.
  • Sosyal emeklilik maaşı alan engelliler en kötü durumda.
  • Özürlü insanlar için fonksiyonel sınırlamaların varlığı toplumsal zararlara yol açmaktadır.

Benzer Resimler: