Esaslı ve usule dayalı motivasyon teorilerinin karşılaştırmalı çalışması, modern koşullarda uygulamalarının özellikleri - Yönetim Diploması

Özetler:

  • İlk yaklaşım, motivasyon teorisinin içerik tarafı üzerinde yapılan çalışmaya dayanmaktadır.
  • Bu teori, motivasyona anlamlı bir yaklaşım bağlamında nispeten yeni bir kavram olarak kabul edilir.
  • Süreç teorileri, motivasyonu farklı bir şekilde değerlendirmektedir.
  • Önemli kuramlar, bunun veya bir kişinin davranışının nedenlerini bulmaya çalışır.
  • Motivasyon teorilerinin incelenmesine iki yaklaşım vardır.
  • Bu koşulların yokluğunda, etkili bir motivasyon veya memnuniyet elde etmek imkansızdır.
  • Motivasyon teorisi L. Porter - E. Lawler.
  • Motivasyon teorisi Mak Cleland.
  • Bu sorunları çözmek için çeşitli motivasyon yöntemleri kullanılır.
  • İnsan faktörünün artan rolü ile psikolojik motivasyon yöntemleri ortaya çıktı.

Benzer Resimler: