Çiftlik hayvanları ve kuşlardaki belmozal hastalık - tarım diploması

Özetler:

  • Hayvancılık için beyaz kas hastalığının önlenmesi için iyi geliştirilmiş bir önlem sistemi yoktur.
  • Beyaz kas hastalığı dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde görülür.
  • Britanya'da, beyaz kas hastalığı buzağılarda büyük bir nitelik kazandı.
  • IS Generaller, devede beyaz kas hastalığını izledi.
  • Beyaz kasın temel nedeni yem ve gıda selenyum eksikliği.
  • Beyaz kas hastalığı, yemdeki selenyumun 0.100 mg / kg'dan daha az içerdiği durumlarda oluşur.
  • Her vakada Buryatia kuzularının beyaz kas sistemi hastalığı, kronik bir seyir izlemektedir.
  • İzole vakalardan başlar, hastalık çok geçmeden çok sayıda hayvanı kapsar.
  • Palevich G.A. Kuzuların beyaz kas hastalıkları.
  • Beyaz bir kas hastalığının tanımı.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Mevcut tarım diplomaları