Malın Kıymetli Maddeleri ve Bezelye Kalitesinin Uzmanlığı - Pazarlama Diploması

Özetler:

  • Konu: Malın özellikleri ve hububat kalitesinin incelenmesi.
  • Tahıl ürünlerinin karakterizasyonu ve kalite değerlendirmesi.
  • Emtia tahıl pazarlaması kalitesi.
  • Croup selim tahıldan yapılır.
  • Yulaf unu kalitesi GOST 3034-75 ile normalleştirilmiştir.
  • Tahılların kalitesi işlenmiş arpanın özelliklerine bağlıdır.
  • Zarif tahıl tanesi belirli bir şekle, yüzeyin büyüklüğüne ve tutarlılığa sahip olmalıdır.
  • Farklı hububat türlerinin kalite standartları Tablo 5'de sunulmaktadır.
  • Hububat incelemesinde ve çeşitliliğinin tanımı aşağıdaki kurallara göre yapılır.
  • Paketlenmiş tahıllar, ağırlıklı hububatlardan daha pahalıdır, ancak daha yüksek kalitededirler.

Benzer Resimler: