Yemlerin dağıtımı teknolojik süreçlerinin iyileştirilmesi - tarım diploması

Özetler:

  • 1 Beslenmenin dağıtım teknolojik sürecini geliştirme ihtiyacının gerekçelendirilmesi.
  • Yem dağıtımı ve dağıtımı sürecinde önemli miktarda iş yapılır.
  • Bu hükümler, yem dağıtımının mekanizasyonunun özel önemini vurgulamaktadır.
  • 1 Beslemenin dağıtım teknolojik sürecini iyileştirme ihtiyacı için mantık.
  • Çiftliğin su temini hayvancılığın ana teknolojik süreçlerinden biridir.
  • Hayvan yemlerinin etkinliği önemli ölçüde yem dağıtımı sorunlarının çözülmesine bağlıdır.
  • Ayrıca, bir üst besleme dağılımı kullanılması, besleme kayıplarını ortadan kaldırarak beslemenin yayılmasını engeller.
  • Çalışan organların yiyecek dağıtımı için döner yıldız işaretleri kolay açılır çitlere sahiptir.
  • Tr - yem dağıtımı zamanı, h.
  • Yemlerin dağılımında Qp - üretkenlik kormorazdatchika, kg / h (Qp = 8 t / h [2]).

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Mevcut tarım diplomaları