Sınırların ve arazinin bulunduğu bölgenin açıklanması - Hukuk temelinde diploma

Özetler:

  • Sınır yerini ve araziyi aydınlatmaktan ibarettir.
  • Şekil 3.1 - Sınırların konumu ve arazinin alanı hakkındaki bilgilerin inceltilmesi.
  • Sınırların ve alanın bulunduğu bölgenin özelliklerini belirtin.
  • Kadastro numarası 66: 28: 5501001: 110 olan net arsa sınırının parçaları hakkında bilgi.
  • Toprak arazisinin sınırları belirlendi.
  • Arsa alanındaki kamusal hukuk rejiminin özelliklerini vurgulayacağız.
  • Kadastro çalışmaları yapıldı ve 16 arazi arazisi kadastro idi.
  • 2012'de toplam 42 milyon kişi arazi kiracılarına karşı 2 milyon iddia öne sürüldü.
  • 2011 yılında 1 arazi toprağa verilmiş, 2012 yılında arazi sağlanmamıştır.
  • Şehir planlama arazileri için planlar.

Benzer Resimler: