İşletmedeki nakit akışının muhasebeleştirilmesi ve analizi - Finans diploması

Özetler:

  • Şirketin nakit hesabını ve analizini iyileştirmek için talimatlar.
  • Nakit akışlarının muhasebeleştirilmesi ve analizinin teorik yönleri.
  • Nakit akım analiz ve analizi organizasyonu.
  • İşletmedeki fonların muhasebe hesaplarının organizasyonu.
  • İşletmelerin finansal kaynaklarının hareketi nakit akışları şeklinde yürütülür.
  • İşletmenin tüm serbest fonları bankayla bir hesapta tutulmalıdır.
  • LLC "Nakliye Şirketi Planet Oto", 2008-2010 toplam nakit akışı.
  • Tablo 2.7'deki fon hareketini göz önünde bulundurun.
  • İşletmenin nakit kaydında tutulan nakit 50 "Kasiyer" hesabında muhasebeleştirilir.
  • Rusya Federasyonu'nda nakit muhasebesinin düzenlenmesi ve yasal düzenlenmesi.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Finans alanında mevcut diplomalar