Pazarlamada hedeflenen bir yönelim bağlamında bir işletmenin ekonomik faaliyeti - pazarlama diploması

Özetler:

  • Hedef Oryantasyon Koşullarında İşletmenin Ekonomik Faaliyetinin Oao "lzpm" Pazarlama Üzerine Analizi.
  • Tema: "Hedefli bir pazarlama yönelimi bağlamında bir işletmenin ekonomik faaliyeti."
  • OAO LZPM'nin hedefli pazarlama hedeflemesi bağlamında ekonomik faaliyeti analiz edin.
  • OAO LZPM'nin ekonomik faaliyetlerinde pazarlamayı hedefleyen önlemlerin geliştirilmesi.
  • OAO "LZPM" Ekonomik Faaliyetlerinde Pazarlama Hedef Yöneltme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 41.
  • JSC "LZPM" Ekonomik Faaliyet Pazarlama için Hedef Yönlendirme Etkinlikleri Geliştirilmesi.
  • Kurs çalışmasının konusu, işletmenin ekonomik faaliyetidir.
  • İşletmenin pazarlama faaliyet planı Şekil 1'de sunulmuştur.
  • Başka bir deyişle, herhangi bir girişimin faaliyeti pazarlama analizi ile başlar [15; s.205].
  • Savitskaya, GV İşletmenin ekonomik faaliyetinin analizi [Metin]: Proc.

Benzer Resimler: