Duygusal Zeka - Sosyolojide Diploma

Özetler:

  • "Duygusal Zeka" (EI) kavramını içeren bu yeteneklerdir.
  • Ayrıca "duygusal zeka" terimini de tanıttılar.
  • 1995 yılında D. Goleman'ın "Duygusal Zeka" adlı kitabı yayınlandı.
  • D. Goleman'ın duygusal zekanın yapısı hiyerarşiktir.
  • Daha sonra D. Goleman, duygusal zekanın yapısını tamamladı.
  • Karma duygusal zeka modelleri çeşitli nedenlerle eleştirilmektedir.
  • Duygusal ve sosyal zekâ için birleştirici kategori iletişimdir.
  • Andreeva I.N. Duygusal zeka: yanlış anlaşılma yok olma yolunda mı?
  • Astakhova V.S. İdeal lider: karizma veya "duygusal zeka"?
  • Weissbach X., Dax W. Duygusal Zeka.

Benzer Resimler: