Ceza Hukuku Şarapları - Temel Hukuk Diploması

Özetler:

  • Şaraplar ceza hukuku bir suçtur.
  • Rus ceza hukukundaki suçluluk meselelerine her zaman büyük önem verilmiştir.
  • Bu, ceza hukuku davranışının değerlendirilmesi için de geçerlidir.
  • Doğru bir cezai-hukuki değerlendirme için, amaç ve hedeflerin sınıflandırılması büyük önem taşır.
  • Ceza Hukuku / Genel kısım / editör: Raroga AI, M., 2005.
  • Veklenko S.V. Ceza hukukundaki suçluluk duygusu, öznesi ve içeriği.
  • Zavidov B.D. Cezai sorumluluğun temeli olarak şaraplar.
  • Podolny N.A. Ceza hukukunda "etki" kavramı.
  • Herhangi bir davranışa yönelik doğru bir değerlendirme, amaç ve sebeplerini dikkate almadan mümkün değildir.
  • Motivasyon, belirli hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir kişinin motivasyon sistemi olarak anlaşılır.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Hukukun temelleri üzerine gerçek diplomalar