Sanat alanındaki spektral sıkıştırma teknolojisinin tanıtılması. Sverdlovsk - sanat. Tyumen - Bilişim ve Telekomünikasyon Diploması

Özetler:

  • Şekil 5.1, Sanat bölümündeki seviye diyagramını göstermektedir. Sverdlovsk - sanat. Tümen.
  • Şekil 5.1 - Sanat bölümündeki seviyelerin diyagramı. Sverdlovsk - sanat. Tümen.
  • Şekil 5.2 - Sanat bölümündeki seviyelerin diyagramı. Tyumen - sanat. Sverdlovsk.
  • Sanat yönündeki düzeylerin diyagramı. Tyumen - sanat. Sverdlovsk Şekil 5.2'de gösterilmektedir.
  • Fiber optik iletişimi kullanan iletim sistemlerinin umut veren teknolojilerinden biri de WDM teknolojisidir.
  • Görünüşe göre, bu teknoloji yakında bant genişliği sınırına ulaşamayacak.
  • 2009 yılında Sverdlovsk bölgesinin nüfusu 4.394.6 bin kişiydi.
  • Tyumen, Batı Sibirya'da Tobol'un kolu olan Tura Nehri'nde bulunur.
  • Tyumen 1586 yılında kuruldu - Sibirya'daki ilk Rus şehriydi.
  • Tyumen, step ve göçebe yağmalamalarından Rus ve Tatar yerleşimlerinin korunması için görevlendirildi.

Benzer Resimler: