Sosyal güvenlik kanunu sisteminde devlet sosyal yardımı - medeni kanunda diploma

Özetler:

  • Rusya Federasyonu'nun bir pazar ekonomisine geçişi sosyal güvenlik sistemini etkiliyor.
  • Nüfusun fakirlikten kaynaklanan ana sosyal korunması devlet sosyal yardımıdır.
  • Nakit ödemelere ek olarak, devlet sosyal yardımı ayni şekilde sağlanabilir.
  • Bu durum sosyal yardım alanların sayısının daraltılmasını mümkün kılar.
  • Buyanova MO, Kondrat'eva ZA, Kobzeva S.I. Sosyal güvenlik hakkı: bir ders kitabı.
  • Bratygin S.K. Sosyal Güvenlik Hukuku: Ders Kitabı.
  • Golenko E.N., Kovalyova V.I. Sosyal Güvenlik Hukuku: Bir Ders Kitabı.
  • Ershov VA, Tolmachev IA Sosyal Güvenlik Hukuku: Ders Kitabı.
  • Zakharov ML, Tuchkova E.G. Rusya'da sosyal güvenlik hakkı: bir ders kitabı.
  • Machulskaya EE, Gorbacheva Zh.A. Sosyal güvenlik hakkı: Lise için bir ders kitabı.

Benzer Resimler: