Rusya Federasyonu'ndaki sosyal güvenlik yasal düzenlemesinin yasal dayanağı - Medeni Kanun Diploması

Özetler:

  • Sosyal Güvenlik Yasası'nın özü.
  • Sosyal güvenlik haklarının ikinci kaynağı olan kaynak Rusya Federasyonu kanunlarıdır.
  • Emekli maaşlarının yasal düzenlemesi, sosyal güvenlik yasasında güçlü bir eğitimdir.
  • Yasal düzenleme, toplumsal düzenlemenin bir parçasıdır.
  • Rusya Federasyonu'ndaki sosyal ve ekonomik durum bir bütün olarak kriz niteliğindedir.
  • Yasal düzenlemenin alanı üç halkla ilişkiler grubunu içermektedir.
  • Mevcut Anayasa, sosyal güvenlik alanında vatandaşların yasal statüsünü belirlemektedir.
  • Sosyal güvenliğin doğasında çok sayıda kanun vardır.
  • Solovyova S.D. Nüfusun sosyal korunmasının yasal düzenlemesi: [Metin] Дис.канд.
  • Rusya Federasyonu'ndaki nüfusun sosyal güvenlik alanında hizmet sunumunun kavramları, ilkeleri ve işlevleri.

Benzer Resimler: