Şirketin rekabet avantajlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için araçlar - Yönetim Diploması

Özetler:

  • Piyasada başarılı bir şekilde çalışabilmek için sürdürülebilir rekabet avantajları geliştirilmelidir.
  • Rekabetçi avantajların oluşturulması ve geliştirilmesi için araçlar.
  • Sürdürülebilir rekabet avantajları dört kritere uygundur.
  • SWOT analizine dayanarak, aşağıdaki sürdürülebilir rekabet avantajları belirlenebilir.
  • M. Porter, J.-J. Lamben ve diğerleri.
  • Bununla birlikte, M. Porter'ın rekabet avantajı temel ve gelişmiş faktörlere ayrılmıştır.
  • Şirket stratejisinde rekabet avantajları.
  • Rekabetçi avantaj ekonomik, psikolojik veya ekonomik-psikolojik olabilir.
  • Mevcut rekabet avantajları iyileştirme ve kalıcılık konumundan görülecektir.
  • Yaratıcı avantajları ve yaratılışları için fırsatlar LLC "Diggerclub" cafe "Kitano-Celentano".

Benzer Resimler: