Belediye bütçesel kültür kuruluşu "Yurlin Merkezileştirilmiş Kütüphane Sistemi" örneği ile yangın söndürme sisteminin incelenmesi ve yangın güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi - Yaşam Güvenliği Diploması

Özetler:

  • Yangın söndürme sistemini iyileştirmek için bir dizi organizasyonel ve teknik önlem geliştirin.
  • Kurumun güvenliğini analiz edin.
  • Otomatik yangın söndürme sistemleri aygıtları.
  • Yurlinsky bölgesinin merkez kütüphanesinin entegre güvenlik sistemi.
  • Isıtma sistemi kendi kazanlarından gelmektedir.
  • Yangın ve kaldırılan türden kişilerin tahliye edilmesi hakkında kişilere bildirimde bulunan sistem aygıtları.
  • Duman koruma sistemlerinin uygulanması.
  • 18. yüzyılda bilim tarafından yapılan ilerlemeler, yangınla mücadele ekipmanlarının geliştirilmesi üzerinde büyük bir etkiye sahipti.
  • Yangın söndürme ve sinyalizasyon sistemleri, normlar ve tasarım kuralları [8].
  • ПЧ №73, yangın söndürme çalışmalarını Yurlinsky bölgesinde olduğu gibi söndürme yangınlarını da yürütür.

Benzer Resimler: