Cezai işlem kanununun kaynakları - hukuk temelleri üzerine diploma

Özetler:

  • Bu eserin amacı, ceza muhakemesi usulü kanunlarının kaynaklarını değerlendirmektir.
  • Birinci bölümde, ceza usul hukukunun kaynakları kavramı ve sistemi incelenmektedir.
  • İkinci bölümde, ceza muhakemesi hukukunun normatif kaynakları bulunmaktadır.
  • Üçüncü bölümde, ceza muhakemesi hukukunun diğer kaynakları bulunmaktadır.
  • Ceza muhakemesi hukukunun kaynakları kavramı ve sistemi.
  • Cezai işlemlerin düzenleyici kaynakları.
  • Cezai işlem kanununun diğer kaynakları.
  • Ceza muhakemesi usul hukuku kaynakları sistemi.
  • Ceza işleminin kaynakları aşağıdaki şekilde sistematik hale getirilebilir.
  • Konu başlıklı: "Ceza Muhakemesi Kanununun Kaynakları"

Benzer Resimler: