Güney Trans-Ural bölgesinin kuzey orman-stepinde plowlandaki uzun süreli kullanım sırasında sızıntı yapan çernozların asit bazlı durumu - tarım diploması

Özetler:

  • Süzülmüş chernozems, Chelyabinsk bölgesinin kuzey orman-stepinin baskın topraklarıdır.
  • Tablo 8 - Trans Urals'in süzülmüş Güney ormanı-bozkırının çernozeminin toprak-ekolojik indeksinin hesaplanması.
  • Toprakta bulunan elementlerin davranışının birçok özelliği asit-baz durumuna neden olur.
  • 24 Glukhikh MA Trans Urals'in cernozemlerinin nemi ve etkili şekilde kullanılması / М.А. Sağır.
  • Literatürde uzun süredir toprağın katı fazının asiditesinin doğası hakkında bir tartışma vardı.
  • Güney orman basamağı, Batı Sibirya ovasının Trans-Ural yarımadasında bulunur.
  • Çayır cernozem toprakları profili, temel özelliklerde çernozem profiline morfolojik olarak yakındır.
  • Sızıntılı chernozems, pulluk ufkunda zayıf asit reaksiyonu ile karakterizedir.
  • Süzülmüş chernozem'in toprak-ekolojik ve ekonomik değerlendirmesi.
  • 2 Philep D. Asitlik ve asit-baz tamponlama şekilleri / D. Filep, M. Radley.

Benzer Resimler: