Belediye hukukunda diplomalar

Veri tabanı belediye kanununda 3 diploma içeriyor.