Uluslararası standartlaştırma. Sistem oluşturma standartları ISO / IEC - yönetim raporu

Özetler:

  • Dikkat konusu Uluslararası Standartlar ve ISO / IEC sistem oluşturma standartlarıdır.
  • İnternet konferansının teması: "Uluslararası Standartlar."
  • Medvedev, AM Uluslararası Standardizasyon / A.M. Medvedev - M.: Standartlar Yayınevi, 1988.
  • Standardın uluslararası standardizasyonu.
  • Bir kavram olarak uluslararası standardizasyon.
  • Uluslararası standardizasyonun rolü vardır.
  • Uluslararası standardizasyonun hedefleri.
  • Uluslararası Standartlaştırma kavramını düşünün.
  • Uluslararası Standartlaştırmanın kavramını ve özelliklerini göz önünde bulundurun.
  • Ürünlerin ihracatı büyük oranda ürün standardizasyon seviyesine bağlıdır.

Benzer Resimler: