Sosyolojide araştırma yöntemleri - sosyoloji ile ilgili bir rapor

Özetler:

  • Her sosyolojik bilgi düzeyinde, araştırma için bir metodoloji vardır.
  • Sosyal araştırma yöntemleri.
  • Tema üzerine: sosyolojinin yöntemleri.
  • Anket, birincil bilgileri toplamak için en yaygın yöntemdir.
  • Yardımıyla, sosyolojik bilgilerin neredeyse% 90'ı alınır.
  • İçerik analizi, belgesel kaynaklardan sosyolojik bilgilerin çıkarılmasını içerir.
  • Şu anda, bu yöntemin uygulanması, bilgisayar teknolojisinin yaygın kullanımı ile ilişkilidir.
  • Toshchenko Zh. G. Sosyolojisi.
  • Sosyoloji: Derslerin seyri: bir ders kitabı.
  • Sosyolojide önemli bir yer tutuyor.

Benzer Resimler: