Urartu'nun hegemonyasında Transkafkasya kabileleri - tarih hakkında bir rapor

Özetler:

  • Urartu döneminde demirin hızlı gelişimi Transkafkasya'da başlıyor.
  • Transkafkasya'nın kabileleri I. yüzyılın başında.
  • O zaman Transkafkasya kabileleri tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı.
  • Elbette, bu "krallar" kabile liderlerinden başka bir şey değildi.
  • Transkafkasya'daki Demir Çağı'nın baş>
  • Bütün bunlar, Transkafkasya'nın güney bölgelerinin ekonomik ilerlemesine katkıda bulunamazdı.
  • Burada ilkel ortak sistemin parçalanma süreci şu anda çok hızlı.
  • Askeri soygunla birlikte ülke sistematik bir sömürüye maruz kaldı.
  • Önemli olanlardan biri Teishebaini kalesi idi.
  • Sulama sistemi iyileştirildi, bahçeler ve üzüm bağları yetiştirildi.

Benzer Resimler: