1497, 1550 Sayılı Kanunlar. Genel özellikler, sistem ve kaynaklar - hukukun temelleri hakkında rapor

Özetler:

  • 1497 tarihli Kanun Hükmünde Kararname.
  • Sudebnik - davanın organizasyonu için talimat ("mahkeme").
  • Yargı sisteminin kanun koyucusu, veche mevzuatını Temel Devletin özelliklerine uyarladı.
  • Yargı belgesinin meclisi, Pskov Yargı Sözleşmesinin metnini açıklamalarla destekledi.
  • Jür'e göre, Kanun Hukuku, dil açısından Pskov Yargı Sözleşmesinden daha fakir. konsept ve sanat editoryal sanatı.
  • Kanun Hükmünde Kararname, Rusya'nın tüm yasal biçimlerini kapsamadığından, alışılmış hukukun uygulanmasını dışlamadı.
  • Görünüş nedeni: Korkunç İvan'ın reformları ve ilk yargının tamamlanmamış olması.
  • Çarlık Kodeksi kardeşleri ve boyarlarının katılımıyla yayınlandı.
  • Sudebnik, hakimlerin adaletin reddinden cezalandırıyor.
  • Forecan'ın ortaya çıkış sebebi

Benzer Resimler: