Fischer Kuno - edebiyat üzerine bir rapor

Özetler:

  • Bir düşünür olarak, F., Alman felsefesinde ilk kez Kant'a dönen kişilerden biriydi.
  • F., Goethe'nin "Faust" un yorumunu reddeder ve tek bir düşüncenin tüm şiirine nüfuz etmesinden yola çıkılır.
  • F., kendisini trajedideki tüm sanatsal bütünle bağlantılı olarak Hamlet'in karakterini anlamanın görevini koyar.
  • Lessing'in eserleri onun eleştirel ve felsefi eserleriyle kıyaslanır.
  • F., yazarın bireysel psikolojisini ve eserlerinin içkin analizini aşmaz.
  • Alman edebiyatının çeviricisi olarak G. E. Lessing.
  • Şiirin orijin ve kompozisyonu.
  • I. Gorodetsky, ed.
  • Shakespeare'in "Hamlet", M., 1905.
  • Falkenheim H., K. Fischer und litterarhistorische Methode, B., 1892.

Benzer Resimler: